JARVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 289

JARVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 289 (rus. Jarvenskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 332 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 332).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na severovýchodě Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) nedaleko dnešního města Kohta-Järve 2 v osadě Järve (rus. Jarve). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli rovněž příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země. Všichni pracovali na těžbě břidlice. Tábor byl zmíněn ještě ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. Zřejmě tedy byl zřízen okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou. 

  2. Vzniklého v roce 1947 sloučením okolních osad.