JAROSLAVLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 276

JAROSLAVLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 276 (rus. Jaroslavskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 276 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 276).

Vznikl v roce 1943 v centru evropské částí Ruska v Jaroslavské (rus. Jaroslavskaja) oblasti reorganizací dosavadního JAROSLAVLSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz). Měl zřejmě několik oddělení rozmístěných po celé oblasti a byli v něm soustředěni němečtí a maďarští zajatci a internovaní Poláci a Ukrajinci s příslušníky pobaltských států anektovaných Sovětským svazem. V dochovaných dokumentech je zmiňován ještě v květnu 1948. Viz rovněž JAROSLAVLLAG.