JANLAG

JANLAG (zkr. z rus. Janskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Janský nápravněpracovní tábora Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Janskogo gornopromyšlennogo upravlenija (Upr.); Janskij ispravitělňo-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITLa); Janskoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 20. 9. 1949.

Zrušen: 30. 12. 1956.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v letech 1953─1956 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: na Dálném východě za severním polárním kruhem

Správa sídlila: na severu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v hornické osadě Ege-Chajja (dnes Ese-Chaja) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 4155; 1. 9. 1951 5795; 1. 8. 1953 7206.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: geologické mapování povodí řeky Jany 3; geologický průzkum (včetně hlubinného) Ege-Chajjského, Burgočanského, Alys-Chajského, Ilin-Taského, Kesterského, Kujdusunského, Choton-Chajského a Čekurdachského nalezišť olověné rudy; stavba Ilintaské úpravny rud; stavba silnice Handyga (rus. Chandyga)─Ege-Chajja; stavba cihelny v Ege-Chajje; stavba a rozšiřování dolů a úpraven rud těžebních závodů Ege-Chajja, Ilin-Tas, Kester a Burgavčan; těžba na rýžovišti Burgavli na potoce Severnyj a na rýžovišti Otdaljonnyj na potoce Omčikanďa; práce v dopravním středisku a opravnách; bytová výstavba v Ege-Chajja; těžba olověné rudy v Batagajském dole; práce v úpravnách rud; stavební činnost v Batagaji a v osadě Janskij; práce pro Janskou říční paroplavbu; nakládka a vykládka lodí; těžba dřeva; zemědělské práce 4.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz Džugdžurlag pozn. 1. 

  3. Od ústí Jany do Janského zálivu v moři Laptěvů směrem na jih; odtud zřejmě název tábora. 

  4. U každého pracoviště byl zřízen tábor Janlagu označovaný zpravidla názvem tamní osady: Ege-Chaja, Kester a Choton-Chaja ve Verchojanském okresu (mezi vězni byly zdejší tábory známy jako Verchojansklag), Burgavčan, Alys-Chaja a Ilin-Tas a Kujdusun v Ojmjakonském okresu a Omčikanďa a Jansk v Usť-Janském okresu; táborov tvořilo vždy několik set vězňů (například Omčikanďa měla plánovanou kapacitu 500 vězňů). 

    V letech 1941─1958 bylo v různých dobách v Jakutské autonomní sovětské socialistické republice rozmístěno ještě deset dalších ústředně řízených táborových komplexů.

    Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících orgánům okolních oblastí.

    Různé táborové jednotky (oddělení nebo střediska) byly dislokovány na 105 místech (některé jednotky měly kapacitu až půldruhého tisíce vězňů)!