BOGUČANY

BOGUČANY.

Pouze takto nazývají pamětníci tábor v lokalitě stejnojmenné rybářské osady (dnes město) na Angaře na jižní Sibiři ve východní části Krasnojarského kraje severovýchodně od Krasnojarska. Vězni těžili dřevo; zřejmě šlo o táborové středisko DALLAGU (viz) z doby stavby železniční tratě Diomidi─Bogučany─Pašennaja.