IMANLAG

IMANLAG (zřejmě zkr. z rus. Imanskije lagerja neboli čes. Imanské tábory).

Je zmiňován některými pamětníky. Tábory byly rozmístěny nedaleko města Iman (nyní Dalněrečensk) v povodí stejnojmenné řeky (nyní Bolšaja Issurka) na Dálném východě na severozápadě Primorského (někdy čes. Přímořský) kraje v dnešním Dalněrečenském okresu na hranicích s Čínou a nejspíš šlo o IMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 15 (viz). Zajatci údajně pracovali pro Dalstroj ve zlatých dolech a zpracovávali zlatonosnou rudu 1.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.