BOGOTOLKA

BOGOTOLKA.

Takto nazývali pamětníci zpočátku tábor a později pracovní osadu (rus. trudovoje poselenije) uprostřed močálů a spálených lesů na západě dnešního Krasnojarského kraje v Biriljusském (dnes Tjuchtětský) okresu 1. Obyvateli byly kulacké rodiny přesídlené na jaře 1930 z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje nejprve do osady Makovskoje na řece Keť v dnešním Jenisejském okresu a postupně rozmisťované do dalších severních okresů 2. Dnes je osada zřejmě opuštěna.


  1. Nedaleko lokality Čulskaja gar (viz). 

  2. Viz Makovka. 

    O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3.

    V dobových dokumentech je Bolotovka označována dokonce jako vyhnanecká osada (rus. ssylnyj posjolok).