BOGOSLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 504

BOGOSLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 504 (rus. Bogoslovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 504 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 504).

Byl zřízen v roce 1945 ve Sverdlovské oblasti 436 km severně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v městě Karpinsk patrně z BOGOSLOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 197 (viz) 1. Kontingent tvořili němečtí zajatci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Němců proti SSSR a internovaní Poláci a Ukrajinci s příslušníky Sovětským svazem anektovaných pobaltských zemí a nuceně pracovně nasazenými (mobilizovanými) občany SSSR německé národnosti; všichni byli určeni pro práci v rudných dolech 2. V následujícím roce byl tábor přejmenován na KARPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 504 (viz).


  1. O pojmenování viz Bogoslovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 197 pozn. 1. 

  2. Dnes doly akciové společnosti Bogoslovská báňská správa rudných dolů (rus. otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Bogoslovskoje rudoupravlenije) těží železité rudy, měď, zlato a stříbro.