BOGOSLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 197

BOGOSLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 197 (rus. Bogoslovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 197 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 197).

Byl zřízen v létě 1944 ve Sverdlovské oblasti 436 km severně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v městě Karpinsk z BOGOSLOVSKÉHO TÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ SEVURALLAGU (viz) a BOGOSLOVSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz) 1. Kontingent tvořili němečtí zajatci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Němců proti SSSR a internovaní Poláci a Ukrajinci s příslušníky Sovětským svazem anektovaných pobaltských zemí. Část pracovala v uhelných dolech trustu Bogoslovugol 2 a více než 2600 zajatců a 4500 nuceně pracovně nasazených (mobilizovaných) občanů SSSR německé národnosti bylo společně s vězni BOGOSLOVLAGU (viz) nasazeno na stavbu Bogoslovské hliníkárny (rus. Bogoslovskij aljuminijevyj zavod nebo zkr. BAZ) 3. V následujícím roce byl tábor reorganizován na BOGOSLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 504 (viz) a vzápětí přejmenován na KARPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 504 (viz).


  1. Pojmenování tábora Bogoslovskij stejně jako pojmenování jeho předchůdců bylo zřejmě odvozeno od komplexu Bogoslovlagu, vybudovaného ve zdejší hornické osadě Bogoslovskij ještě předtím, než se v roce 1941 sloučením s další osadou stala městem Karpinskem; kromě toho zůstalo toto místní pojmenování také v názvech hlavních odběratelů pracovnich sil ze zdejších táborů trustu Bogoslovugol a Bogoslovské hliníkárny. 

  2. Dnes akciová společnost (rus. otkrytoje akcioněrnoje obščestvo nebo zkr. OAO) Vachruševugol. 

  3. Viz Bogoslovlag pozn. 8.