BOGOSLOVLAG

BOGOSLOVLAG (zkr. z rus. Bogoslovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bogoslovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Bogoslovskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo aljuminijevogo zavoda; Bazstroj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Krasnoturjinsklag.

Zřízen: 15. 11. 1940.

Zrušen: 26. 9. 1949 reorganizován na táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR ve Sverdlovské oblasti (rus. Lagernoje otdělenije Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sverdlovskoj oblasti nebo zkr. LO UITLK UMVD po Sverdlovskoj obl.)

Obnoven: 5. 6. 1951 z Krasnoturjinského táborového oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR ve Sverdlovské oblasti (rus. Krasnoturjinskoje lagernoje otdělenije Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sverdlovskoj oblasti nebo zkr. Krasnoturjinskoje LO UITLK UMVD po Sverdlovskoj obl.).

Znovu zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR); od 24. 4. 1946 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR ve Sverdlovské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sverdlovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Sverdlovskoj obl.) až do 26. 1. 1949 a po obnovení činnosti 5. 6. 1951 znovu; nakonec od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu na území Sverdlovské oblasti 1.

Správa sídlila: severně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg) v roce 1940 v železniční stanici Boksitech, v letech 1941─1942 v osadě Turinskije rudniki (čes. Turjinské rudné doly) na řece Turja, v letech 1944─1946 ve stejnojmenné železniční stanici a v letech 1952─1953 v městě Krasnyj Turjinsk (dnes Krasnoturjinsk) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1941 14258 3; 1. 1. 1942 11751 4; 1. 1. 1943 10864 5; 1. 1. 1944 12891; 1. 1. 1945 10864; 1. 1. 1946 7459; 1. 1. 1947 8252; 1. 10. 1951 10017 6; 1. 3. 1952 8751 7.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Bogoslovské hliníkárny (rus. Bogoslovskij aljuminijevyj zavod nebo zkr. BAZ) 8; práce v Severouralských bauxitových dolech; projektování strojírenských dílen v Lobvě; stavba teplárny, přehrady a vodní nádrže; bytová výstavba; stavba nemocnice; rekonstrukce Turjinské cihelny (stavební práce prováděly ženy); stavba ivdělské pískovny (po dokončení výstavby pracovaly v pískovně rovněž ženy); těžba dřeva; výroba součástí do plynových generátorů; stavba dvou provozů závodu na výrobu karbidu vápenatého; stavba Lobvského závodu na hydrolýzu s výrobnou potravinářských kvasnic; práce v Bogoslovšachtstroji Lidového komisariátu uhelného průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat ugolnoj promyšlennosti SSSR); výroba munice (sic!); stavba Volčanských uhelných povrchových dolů 9; stavba železniční vlečky k Veselovskému uhelnému revíru 10; práce ve štěrkovně a kamenolomu; komunální výstavba (stavební práce prováděly – jak jinak – opět ženy); stavba divadla (sic!); práce v lese, dřevozpracující výroba a výroba nábytku; práce v zemědělství a živočišné výrobě.


 1. Táborová oddělení Bogoslovlagu byla v městech Severouralsku, Volčansku, Karpinsku, Boksitech a v sousední Omské oblasti v Nazyvajevském okresu; podle ukrajinských pamětníků osm táborových oddělení bylo mužských a v 9. táborovém oddělení byly vězněny ženy. 

  Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných v první polovině padesátých let ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem, bylo v každém oddělení více než 1000 vězňů.

  1. táborové oddělení se nacházelo asi padesát kilometrů od Krasnoturjinska a v červnu 1953 v něm podle informací pamětníků bylo vězněno 150 mužů a 100 žen. Další ženy byly vězněny v 6. táborovém oddělení. V 9. táborovém oddělení jich ve stejné době údajně byly tři tisíce. Většinou pracovaly v cihelně nebo na stavbách ve městě.

 2. Všechny v Karpinském okrese; okresní město Karpinsk se do roku 1941 jmenovalo Bogoslovskij ─ odtud také název tábora. 

 3. Podle jiných pramenů bylo k 15. 8. 1941 v Bogoslovlagu 10670 vězňů. 

  Během roku 1941 1638 vězňů v Bogoslovlagu zemřelo.

 4. Podle jiných pramenů bylo k 1. 1. 1942 v Bogoslovlagu 10240 vězňů. 

  Během roku 1942 4319 vězňů v Bogoslovlagu zemřelo.

 5. Z toho 2402 žen. 

  4171 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  Podle jiných pramenů bylo k 1. 1. 1943 v Bogoslovlagu 14292 vězňů.

 6. Z toho 2575 žen. 

  2317 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 7. Z toho 2428 žen. 

  906 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 8. Dnes akciová společnost Bogoslovská hliníkárna; pobočka akciové společnosti Sibiřsko-uralská hliníkářská společnost (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Sibirsko-Uralskaja aljuminijevaja kompanija). 

 9. Někdejší hornická osada Volčansk dnes patří mezi nejmladší ruská města (statut města byl Volčansku udělen v roce 1996). 

 10. U dnešní osady Veselovka nedaleko Karpinsku.