BOGORODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 437

BOGORODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 437 (rus. Bogorodskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 437 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 437).

Je uveden ve výkazech z 10. 4. 1946. Byl dislokován na severozápadě Ruska ve Vologodské oblasti jihozápadně od Vologdy ve vesnici Bogorodskoje. Kontingent tvořili především obyvatelé severních a západních polských území odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1. Pracovali na těžbě dřeva. Tábor je zmiňován ještě ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.