GURLAG

GURLAG (zkr. z rus. Gurjevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Gurjevský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 7. 1. 1943 ze Stavby č. 15 Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Stroitělstvo № 15 Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Str-vo № 15 NKVD SSSR).

Zrušen: 24. 3. 1943.

Byl podřízen: není známo.

Nacházel se: na jihu Uralu v západním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy).

Správa sídlila: v městě Gurjev (dnes Aterau) v deltě řeky Ural 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba ropovodu v úseku Gurjev─Uralsk 2.


  1. V Gurjevu sídlila rovněž v letech 1940─1950 správa Astrachanlagu (viz). 

    V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů!

  2. Podle všeho příkaz o zřízení tábora vůbec nebyl splněn vzhledem k rozhodnutí vést ropovod místo trasy Gurjev─Uralsk po trase Machačkala─Astrachaň─Saratov a tato stavba byla svěřena vězňům Kaspijlagu (viz).