GRJAZOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 150

GRJAZOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 150 (rus. Grjazoveckij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 150 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 150).

Vznikl 1. 3. 1943 na severu Ruska ve Vologodské oblasti 42 km jihovýchodně od Vologdy u železniční stanice Grjazovo v lokalitě města Grjazovec reorganizací GRJAZOVSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz). Měl několik táborových oddělení (pamětníci připomínají táborové oddělení u vesnice Rostilovo nebo 7. táborové oddělení u vesnice Korniljevo 1). Kontingent tvořili především Finové zajatí během finsko-sovětské války koncem roku 1939 a v prvních měsících roku 1940; další část tvořili němečtí vojáci a příslušníci armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci a Ukrajinci 2. Tábor je uveden ještě ve výkazech z 10. 5. 1948.


  1. V roce 2004 navštívila obě vesnice skupina bývalých finských zajatců; na místě někdejších táborů nalezla pouze rozbořené baráky. 

  2. Podle pamětníků později přibyli také internovaní Španělé.