GORLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 242

GORLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 242 (rus. Gorlovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 242 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 242).

Vznikl v roce 1945 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) asi dvacet kilometrů severně od oblastního města Stalino (dnes ukr. Doněck) v městě Gorlovka (ukr. Gorlivka). Tábor byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů; pracovali v místního uhelných dolech a na stavbách Lidového komisariátu stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR či NKStroj SSSR) a Lidového komisariátu hutnictví železa a ocele SSSR (rus. Narodnyj komissariat čornoj metallurgii SSSR nebo zkr. Narkomčermet SSSR) V počátcích byla v táboře mimořádně vysoká úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 301 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 262. Tábor je zmíněn také v záznamech z roku 1949.