BOBROVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT č. 69

BOBROVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT č. 69 (rus. Bobrovskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta № 69).

V dochovaných dokumentech je uveden v seznamu rezervních táborů Lidového komisariátu vnitra pro válečné zajatce a zvláštní kontingent 1 z 28. 4. 1943 s dislokací v centrálním Rusku na jihovýchodě Voronežské oblasti v městě Bobrov asi 85 km od Voroněže 2.


  1. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2. 

  2. Podle pamětníků byli v táboře soustředěni internovaní Španělé.