BLINOV

BLINOV (n. Blinovo).

Podle této dnes zřejmě již zaniklé osady na stejnojmenném přítoku řeky Čumyše v jihozápadní Sibiři v Altajském kraji severovýchodně od Barnaulu v dnešním Zarinském okresu označují pamětníci ženský tábor patrně Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Altajském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Altajskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Altajskomu kr.). Byl zřízen po druhé světové válce a vězenkyně stavěly Západosibiřskou železnici v úseku Altajskaja-Artyšta; patřil do skupiny táborů ALAMBAJ, MOSTOSTROJ, KOPAJEM a ZMAZNĚVO (všechny viz).