BJUGJUKELAG

BJUGJUKELAG.

Je zmiňován některými pamětníky. Nacházel se v povodí Leny a zřejmě byl nazýván podle říčky Bjugjungju (n. Bjugjugke) ústící do ní u obce Chorincy v Chorinském stanovišti (rus. Chorinskij nasleg) v severní části Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v Oljokminském ulusu 1 asi 75 km severovýchodně od Oljokminska. Vězni pracovali ve zlatých a uhelných dolech 2. Patrně šlo o táborové oddělení některého většího komplexu 3 nebo o tábor místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra Jakutské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl Jakutskoj ASSR nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] Jakutskoj ASSR). Pamětníci se zmiňují také o dalším táboru nedaleko osady BALAGANNACH (viz) vzdáleném pouze osm kilometrů západním směrem.


  1. Jak. okres. 

  2. Zimní období v lokalitě trvá osm měsíců a průměrná teplota vzduchu v lednu je až -40°C a v červenci nejvýš 10°C. Proto se v dolech pracovalo obvykle jen tři měsíce v roce. 

    Podle ruských historiků Jakovleva a Burceva část vězňů údajně byla nasazena také v pomocných provozech na místních letištích. Rovněž podle ukrajinských pamětníků byla nedaleko tábora osada Bjugjuke se základnou sovětského vojenského letectva. Tento údaj se však nepodařilo ověřit; v žádném sovětském či ruském atlasu či v minulých i současných seznamech jakutských obcí osada tohoto jména není uvedena.

  3. Například Aldanlagu nebo Aldanského nápravněpracovního tábora 11; ale mohl to být také některý z táborů Bodajbinlagu se správou sídlící v sousední Irkutské oblasti (všechny viz).