DZAUDŽIKAUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 228

DZAUDŽIKAUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 228 (rus. Dzaudžikauzskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 228 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 228).

V dosud zveřejněných dokumentech je zmíněn 8. 6. 1945. Nacházel se 1923 km jižně od Moskvy na severním Kavkazu v Severoosetské autonomní sovětské socialistické republice (rus. Severo-osetinskaja avtonomnaja sovětskaja socialističeskaja respublika nebo zkr. Severo-osetinskaja ASSR; dnes Republika Severní Osetie-Alanie [rus. Respublika Severnaja Osetija-Alanija; oset. Cagat Iryston Respublika] v rámci Ruské federace) v hlavním městě Dzaudžikau (dnes Vladikavkaz) na řece Těreku. Kontingent tvořili zajatí Němci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svaz a internovaní Poláci a Ukrajinci; v září 1945 přibyl transport s internovanými příslušníky bývalé polské Zemské armády 1. Všichni pracovali v místním hutním průmyslu. Tábor je zmiňován také v dokumentech z jara 1948.


  1. O Zemské armádě viz Sanokský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 194 pozn. 2.