DVINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 292

DVINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 292 (rus. Dvinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 292 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 292).

V známých dokumentech je poprvé zmiňován 8. 6. 1945. Byl dislokován na jihovýchodě Lotyšské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Lotyšská republika; lot. Latvijas Republika) v lokalitě průmyslového města Dvinsk (dnes Daugavpils) na březích řeky Dviny (lot. Daugava) 1. Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli především Poláci. Je uveden také v dokumentech z  17. 3. 1947.


  1. Tábor byl zřízen zřejmě okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Lotyšské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Lotyšska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou. 

    Dvinsk byl ruský název města do roku 1917 a znovu od roku 1945 do vzniku samostatné Lotyšské republiky v roce 1990; ruská menšina v Lotyšsku lot. pojmenování Daugavpils stále bojkotuje.