DORLAG

DORLAG (zkr. z rus. Dorožnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. [dosl.] Silniční nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Dorožnoje lagernoje otdělenije (LO); Dorožno-stroitělnoje lagernoje otdělenije (LO) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITL); Dorožno-stroitělnyj ispravitělno-trudovoj lager (ITL); Dorstrojlag; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Dorožnogo stroitělstva; Lagernoje otdělenije (LO) Dorožnogo stroitělstva.

Zřízen: 1. 2. 1951.

Zrušen: 8. 4. 1954.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v letech 1953─1954 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na území Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v obci Adygalach 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 2949; 1. 9. 1951 3794; 15. 6. 1952 3285 3; 1. 8. 1953 2022.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: silniční stavitelství; zelinářství; rybolovný průmysl.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Na severozápadě Magadanské oblasti v povodí řeky Kolymy. 

  3. Z toho 2 ženy. 

    397 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy.