DONLAG

DONLAG 1.

Zřízen: 11. 1946 2.

Zrušen: 4. 3. 1947.

Byl podřízen: Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Ukrajinské SSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Ukrajinskoj SSR nebo zkr. UITLK USSR).

Nacházel se: ve východní oblasti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Ukrajinská republika) 3.

Správa sídlila: patrně v městě Stalino (do roku 1924 Juzovka a od roku 1961 Doněck; ukr. Doněck) 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1947 15182.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba uhlí; obnova těžby uhlí v Donbasu a rudných dolů v Krivorožském revíru 5; průmyslová a bytová výstavba.


  1. Úplný název žádný dochovaný dokument neuvádí. 

  2. Dochované dokumenty z dřívější doby se o něm nezmiňují. 

  3. Tábory Donlagu se nalézaly na území Stalinské (dnes Doněcká), Vorošilovgradské (dnes Luganská) a Dněpropetrovské (dnes Dnipropetrovská) oblasti. 

  4. Podle názoru ruských historiků usuzujících z místa pracovního nasazení vězňů (viz pozn. 3). 

  5. Donbas (zkr. z rus. Doněckij ugolnyj bassejn neboli čes. Doněcká kamenouhelná pánev). Těžba uhlí již od dvacátých let 18. století. V rámci SSSR na území Ukrajinské sovětské socialistické republiky a Ruské sovětské federativní socialistické republiky. Za druhé světové války od října 1941 do září 1943 byla většina Donbasu okupována německou armádou. Po roce 1990 se rozprostírá na území Ukrajinské republiky (v oblastech Luganské, Donecké a Dnipropetrovské) a Ruské federace (v Rostovské oblasti). 

    Krivoroží (rus. Krivorožje; ukr. Kryvorižžja) - oblast rudných dolů na jihovýchodě Ukrajinské republiky (do 1990 Ukrajinské sovětské socialistické republiky v rámci SSSR) u města Kryvij rih (rus. Krivoj rog). Těžba železných rud od 1775. Rozsáhlý průmysl úpravy rud a koksárenství.