DMITLAG

DMITLAG (zkr. z rus. Dmitrovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Dmitrovský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Dmitrovlag; DLAG; DITL.

Zřízen: 14. 9. 1932.

Zrušen: 31. 1. 1938 reorganizací na Nápravněpracovní tábor samostatného Dmitrovského rajonu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Ispravitělno-trudovoj lager samostojatělnogo Dmitrovskogo rajona Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ITL samostojatělnogo Dmitrovskogo rajona GULAGa NKVD SSSR) 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: na území Moskevské oblasti ve středním Rusku a částečně přímo v Moskvě 2.

Správa sídlila: severně od Moskvy v městě Dmitrov 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1932 10400 4; 1933 51502; 1. 1. 1934 88534; 1934 156319; 1. 1. 1935 192229; 1935 188792; 1. 1. 1936 192034; 1936 177215; 1. 1. 1937 146920; 1. 1. 1938 16068.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Stalinova moskevského průplavu spojujícího řeku Moskvu s Volhou 5; stavba Severního průplavu 6 a rekonstrukce řeky Jauzy; stavba Isterské vodní nádrže 7; stavba Frunzeho ústředního letiště v Moskvě (prvního moskevského letiště) 8; stavba Stalinské vodárenské čerpací stanice; těžba dřeva a rašeliny.


 1. O táborových rajonech viz Berjozovlag pozn. 1. 

 2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 3. Dnes přístav na trase Moskevského kanálu. 

  V Dmitrovu sídlily rovněž správy: 1938 Nápravněpracovního tábora a Stavby samostatného Dmitrovského rajonu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR; 1938─1940 Nápravněpracovního tábora Dmitrovských strojíren; 1949─1952 Stavby 560 s nápravněpracovním táborem a 1952─1953 Nápravněpracovního tábora „AŠ“ (všechny viz). V roce 1945 zde sídlil také Dmitrovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 272 (viz).

 4. První kontingenty vězňů byly předislokovány z Bělbaltlagu a další z Balachlagu a Sazlagu (všechny viz) a později ještě z některých jiných táborových komplexů. 

 5. Dnes Moskevský průplav zabezpečující hlavní zásobování ruské metropole vodou. 

 6. Součást komplexu zařízení doplňujících Moskevský průplav na severozápadě města. 

 7. Severozápadně od Moskvy na řece Istře. 

 8. Na severozápadě Moskvy; dnes Frunzeho muzeum letectví a kosmonautiky.