BIALYSTOK

BIALYSTOK.

Pouze jménem tohoto starobylého města ve východním Polsku v Bialystockém (dnes Podlaské) vojvodství 75 km západně od hranic s Běloruskou sovětskou socialistickou republikou (od roku 1990 samostatná Běloruská republika), násilně stanovených po anexi v září 1939 východních polských území Sovětským svazem, označují polští historici tábor v zámku Branických, v němž během obsazování země Rudou armádou v době od září do října 1939 Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) internoval důstojníky z bialystocké posádky polské armády, kteří uposlechli výzvy a přihlásili se sovětským okupačním úřadům, ale okamžitě byli zatčeni a deportování do hloubi SSSR 1.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.