DĚGŤARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 313

DĚGŤARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 313 (rus. Děgťarskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 313 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 313).

V dosud zveřejněných dokumentech je uveden v květnu 1945. Nacházel se na středním Uralu na jihozápadě Sverdlovské oblasti 67 km od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v hornické osadě (od roku 1954 město) Děgťarsk. Zajatí němečtí vojáci a důstojníci a internovaní Poláci a Ukrajinci a příslušníci dalších národů pracovali v měděných dolech a budovali infrastrukturu a komunální zařízení budoucího města. Poslední známá zmínka o táboru je z roku 1948; mnozí váleční zajatci z druhé světové války byli již postupně repatriováni ze Sovětského svazu zpět do zemí jejich původu a tábor byl téhož roku patrně zrušen a internovaní převedeni do „normálních“ nápravněpracovních táborů. Zařízení tábora byla však využívána dál a ještě v první polovině padesátých let sloužila táborovému oddělení TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 476 (viz a tam rovněž pozn. 3). Viz rovněž PERVOURALSKLAG.