BIALA PODLASKA

BIALA PODLASKA.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v Lublinském vojvodství (pol. wojewódstvo lubelskie) na hranicích s Běloruskou sovětskou socialistickou republikou (od roku 1990 samostatná Běloruská republika), násilně stanovených po anexi v září 1939 východních polských území Sovětským svazem, na dnešní mezinárodní silnici Berlín-Varšava-Moskva 35 km od běloruského pohraničního města Brest, označují polští historici tábor, v němž během obsazování země Rudou armádou v  Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) době od 24. září 1939 do 4. října 1939 internoval 1500 polských vojáků a funkcionářů místní státní správy a různých úřadů 1. Potom byli odtransportováni do dočasných táborů hluboko v SSSR.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.