BĚZYMJANLAG

BĚZYMJANLAG (zkr. z rus.Bězymjanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bězymjanský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 25. 9. 1940.

Zrušen: 24. 4. 1946 1.

Byl podřízen: zpočátku Správě zvláštní výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije osobogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Osobstroj NKVD SSSR) 2 a později Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: ve středním Povolží na území Kujbyševské (dnes Samarská) oblasti.

Správa sídlila: zpočátku severně od města Kujbyšev (pův. a dnes znovu Samara) v železniční stanici Bězymjanka a později jižně od Kujbyševa v železniční stanici Krjaž 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 42903; 1. 7. 1941 91211; 1. 1. 1942 81278; 1. 1. 1943 29811 4; 1. 1. 1944 5990; 1. 7. 1944 8583; 1. 5. 1945 7122; 1. 1. 1946 5963.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodů leteckého průmyslu č. 122 a č. 295; stavba závodu na výrobu leteckých motorů č. 377; stavba letiště; stavba silnic; bytová výstavba; dostavba Bězymjanské tepelné elektrárny a Kujbyševské tepelné elektrárny; stavba cihelny; stavba strojírenských závodů; stavba železničních opraven; stavba rafinérie č. 443 v lokalitě Krjaže; stavba závodu na výrobu karbidu Lidového komisariátu leteckého průmyslu SSSR (rus. Narodnogo komissariata aviacionnoj promyšlennosti nebo SSSR zkr. NKAP SSSR); stavba rozhlasové stanice; stavba vodovodu a kanalizace; stavba šterkovny; stavební práce pro Kujbyševský kombinát na zpracování ropy; práce v sovchozu Krasnyj pachar (čes. Rudý oráč) 5; pokládka tramvajových kolejí a stavba tramvajové vozovny.


  1. Na místě zrušeného Bězymjanlagu byla zřízena tři táborová oddělení zařazená pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Kujbyševské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Kujbyševskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Kujbyševskoj obl.). 

  2. Viz Bakallag pozn. 3. 

  3. Bězymjanka je dnes součástí centra Samary a Krjaž leží v jižní průmyslové části. Koncem osmdesátých let byl v městském parku v Samaře nalezen hromadný hrob bývalých vězňů a v roce 1990 byl na tomto místě vztyčen památník. 

  4. Z toho 1475 žen. 

    4527 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy.

  5. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.