ČITALAG

ČITALAG (zřejmě zkr. z rus. Čita lagerja ve významu Lagerja Čita neboli čes. Tábory Čita).

Je zmiňován některými pamětníky. Nacházel se šest tisíc kilometrů od Moskvy ve východní Sibiři v Zabajkalí na severu Čitské oblasti a podle polských historiků správa sídlila v oblastním centru Čitě. Zřejmě šlo o dva zajatecké a internační tábory zřízené v roce 1945: ČITSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 24 a v osadě Černovo na okraji Čity 1 ČERNOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 52 (oba viz). Kromě nich byl v Čitě v roce 1947 také zvláštní tábor pro repatriaci japonských válečných zajatců a dalších internovaných občanů Japonska zpět do jejich vlasti. Další dva zajatecké a internační tábory v Čitské oblasti BUKAČAČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 23 v letech 1946-1947 a SRETĚNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 25 (oba viz) byly dislokovány na severovýchodní hranici oblasti. Kromě toho bylo v Čitské oblasti rozmístěno devět samostatných pracovních praporů zajatců a internovaných 2 a čtyři zvláštní nemocnice (rus. specialnyj gospital nebo zkr. specgospital). Celkem bylo soustředěno v Čitské oblasti kolem 35 tisíc zajatců a internovaných. V letech 1949-1951 současně sídlila v tundrou ze všech stran obklopené Čitě krátce také správa BORLAGU (viz) a po celé oblasti byly od třicátých let tábory a pracovní kolonie místního Oddělení nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Čitské oblasti (rus. Otdělenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Čitinskoj oblasti nebo zkr. OITLK UNKVD po Čitinskoj obl.).


  1. Dnes Černovo tvoří Černovský obvod v Čitě. 

  2. O pracovních praporech viz Kaspijlag pozn. 1.