BĚSKUDNIKOVSKÉ ZVLÁŠTNÍ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

BĚSKUDNIKOVSKÉ ZVLÁŠTNÍ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (zkr. z rus. Běskudnikovskoje specialnoje lagernoje otdělenije [LO]).

Zřízeno: 10. 5. 1952 ze Zvláštní konstrukční kanceláře č.2 Čtvrtého speciálního oddělení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Osoboje konstruktorskoje bjuro 2 Četvjortogo specotděla Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Osoboje KB-2 4. Specotděla MVD SSSR).

Zrušeno: počátkem roku 1953 1.

V různých dobách bylo podřízeno: Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Moskevské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Moskovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Moskovskoj obl.).

Nalézalo se: v centrálním Rusku v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: na severní hranici Moskvy v obci Běskudnikovo (dnes součást Moskvy).

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 150.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zpracování projektové a rozpočtové dokumentace pro podniky a zařízení průmyslu těžby zlata Dalstroje 3.


  1. Naposledy uvedeno ve svodkách 12. 7. 1952. 

  2. Viz Dmitlag pozn. 1. 

  3. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.