ČEREPOVECKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 158

ČEREPOVECKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 158 (rus. Čerepoveckij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 158 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 158).

Je uveden v seznamu z 1. 3. 1943 s dislokací na severu Ruska ve Vologodské oblasti u ústí Volho-baltského průplavu ze severu do Rybinské vodní nádrže v městě Čerepovec. Byl zřejmě reorganizován z ČEREPOVECKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz) a určen pro německé vojáky a příslušníky dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svaz a internované Poláky a Ukrajince 1. Měl několik táborových oddělení; tři byla přímo v Čerepovci (nedaleko území dnešního městského hřbitova bylo 1. táborové oddělení a v části města nazývané Makarinský hájek [rus. Makarinskaja rošča] bylo oddělení finských zajatců z finsko-sovětské války 1939-1940 2 a internovaných Norů [!]). Všichni pracovali v místních železárnách a na stavbách Lidového komisariátu dopravy a spojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat putěj soobščenija SSSR nebo zkr. NKPS SSSR); zajatci a internovaní vybudovali také přehradu na řece Jagorbě a řadu obytných domů v centru Čerepovce. Počátkem roku 1945 v táboře mimořádně stoupla úmrtnost: v lednu z 8300 zajatců a internovaných zemřelo 299 a během následujících prvních dvaceti dnů února dalších 209 3. V roce 1947 byl tábor předán Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR); podle některých ruských historiků v roce 1949 byli poslední váleční zajatci propuštěni do svých zemí a tábor zrušen 4.


  1. V táboře bylo také mnoho Španělů. 

  2. Na místě bývalého hřbitova finských zajatců v Čerepovci byl v srpnu 1992 odhalen pomník. 

  3. Přestože v Čerepovci byla rozmístěna také zvláštní nemocnice č. 5091 (rus. specialnyj gospital № 5091 nebo zkr. specgospital № 5091); později byla vystřídána zvláštní nemocnicí č. 3739 (rus. specialnyj gospital № 3739 nebo zkr. specgospital № 3739). 

  4. Současně byla zrušena také zvláštní nemocnice (viz pozn. 3).