ČEBOKSARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 509

ČEBOKSARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 509 (rus. Čeboksarskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR No 509 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR No 509).

V dosud známých dokumentech je poprvé uváděn na jaře 1945; vznikl však zřejmě koncem roku 1943 reorganizací KOZLOVSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz). Nacházel se na východě evropské části Ruska v Povolží 768 km od Moskvy v Čuvašské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Čuvašská republika v rámci Ruské federace; čuv. Čavaš respublika) v lokalitě volžského přístavu Čeboksary. Kontingent tvořily tři tisíce zajatých Němců a rumunských a maďarských vojáků bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaných Poláků a příslušníků dalších národů. Tábor byl zřejmě rozmístěn v objektech dosavadní STAVBY HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 4 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a zajatci a internovaní pokračovali ve stavbě dálnice Gorkij (dnes Nižnij Novgorod)─Čeboksary─Kazaň zahájené již počátkem čtyřicátých let vězni ČEBOKSARLAGU (viz).