BURLAG

BURLAG (zkr. z rus. Burejinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Burejinský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Burejlag.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Burejalag.

Zřízen: 22. 5. 1938.

Zrušen: 8. 9. 1940 sloučením s NIŽAMURLAGEM (viz).

Byl podřízen: zpočátku Železniční stavební správě Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR na Dálném východě (rus. Železnodorožnoje stroitělnoje upravlenije Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR na Dalněm Vostoke nebo zkr. ŽDSU na DV) a od 31. 8. 1939 Správě železničního stavitelství na Dálném východě Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije železnodorožnogo stroitělstva na Dalněm Vostoke Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UŽDS na DV) 1; od 4. 1. 1940 řízen Hlavní správou táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GU[L]ŽDS NKVD SSSR). Během 16 měsíců činnosti BURLAGU byl třikrát vyměněn jeho řídící orgán (sic!) 2.

Nacházel se: ve východní Sibiři v Dálněvýchodním kraji (na území dnešního Chabarovského kraje a Amurské oblasti).

Správa sídlila: v dnešní Židovské autonomní oblasti v železniční stanici Izvěstkovaja na Dálněvýchodní železnici 3.

Oficiální počty vězňů: 1. 10. 1938 40224 4; 1. 1. 1940 43169; 1. 7. 1940 37071; 1. 1. 1941 34428; 1. 7. 1941 97354; 1. 1. 1942 62336; 1. 4. 1942 54344; 1. 7. 1942 48445 5.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železničních tratí Izvěstkovaja─Usť-Niman a Izvěstkovaja─Urgal─tunel (dohromady 331 km); dokončení stavby železničních tratí BAM─Tynda, Tynda─Zeja, Zavitaja (dnes město Zavitinsk)─Pojarokovo, Birobidžan─Leninskoje, Baranovskoje─Poset a Chabarovsk─Vorošilov; práce v automobilových opravnách ve Svobodném a v Ústředních strojírenských dílnách v Tachtamygdě u Svobodného; zemědělské práce, stavba silnice z Usť-Umalty do Umaltských rudných dolů; stavba Dusse-Aliňského tunelu; stavba železniční vlečky k uhelnému povrchovému dolu a do přístavu; výroba munice (sic!); těžba dřeva 6. Většina pracovišť byla vzdálena od správy tábora více než 1000 km. Proto vězně pro stavby železničních tratí zabezpečovala operativně přesunovaná táborová střediska nebo kolony.


 1. Šlo o stejné hlavní správy – jen jejich pojmenování se změnilo. 

 2. Neustálá reorganizace struktur nadřízených Burlagu ukazuje nepřehlednost a nezadržitelné bujení sovětské penitenciární byrokracie. 

 3. Po skončení druhé světové války v letech 1946─1947 sídlila v obci Izvěstkovyj správa Urgallagu (viz). 

  Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle lokace některé táborové jednotky na severozápadě Židovské autonomní oblasti na úpatí 400 km dlouhého Burejinského hřebenu nebo již v Chabarovské oblasti u osady Bureja na stejnojmenné řece.

 4. 15196 odsouzených za kontrarevoluční činnost a 10150 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

 5. Z toho 2555 žen. 

  15320 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  Údaje z let 1941-1942 uvádějí počet vězňů zřejmě již v nástupnickém táborovém oddělení Nižamurlagu.

 6. Převzato po zrušeném Birlagu (viz).