BERJOZOVSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

BERJOZOVSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Berjozovskoje lagernoje otdělenije [LO]) 1.

Další oficiálně používané označení: Berjozovlag.

Pamětníky používané označení: Pulozero.

Zřízen: 14. 8. 1954.

Zrušen: 26. 12. 1956.

Byl podřízen: do 3. 2. 1955 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a potom Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 1. 8. 1955 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra.

Nacházel se: za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: v železniční stanici Pulozero nedaleko Murmanska 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1955 639; 1. 1. 1956 820; 1. 1. 1957 410; 1. 2. 1957 14.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 590 Glavpromstroje; stavba: provozu 976 Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR), dřevozpracujícího kombinátu, betonárky a skladů; stavba silnic (mj. Murmansk─Lovozero); stavba opravárenských dílen; stavba pískoven, kamenolomů a šterkoven; stavba kusé koleje ve stanici „P“ [patrně Pulozero]; stavba elektrického vedení vysokého napětí; bytová a komunální výstavba; práce v dolech.


  1. Původ názvu se ruským historikům zřejmě nepodařilo zjistit. 

  2. V lokalitě této železniční stanice byl umístěn také tábor; další tábor podle některých ruských historiků byl v osadě Kola asi 50 km severněji.