BERJOZOVLAG

BERJOZOVLAG (zkr. z rus. Berjozovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Berjozovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Berjozovzoloto.

Zřízen: 18. 2. 1947.

Zrušen: 28. 4. 1948 přeměněn na táborový rajon a převeden do STAVBY 865 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) 1.

Byl podřízen: Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) později se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR ve Sverdlovské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sverdlovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Sverdlovskoj obl.).

Nacházel se: na východním svahu středního Uralu na území Sverdlovské oblasti.

Správa sídlila: dvanáct kilometrů severovýchodně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg v městě Berjozovskij na řece Berjozovka (přítok řeky Pyšmy)) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 5. 1947 116; 1. 12. 1947 1151.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba a rekonstrukce kombinátu Berjozovzolozo a těžba zlata 3.


  1. Rus.lagernyj rajon. Šlo o vyšší řídící mezičlánek ve vnitřním uspořádání sovětských táborů, vzniklý zřejmě v důsledku potřeby sladit (propojit) jejich strukturu s činností specializovaných výrobních správ a dalších penitenciárních institutů, zabezpečujících vězeňskou nebo nucenou pracovní sílu pro aktuální potřeby sovětského národního hospodářství nebo jednotlivých regionů země. 

  2. Těžba zlata již od 18. století; pův. název obce Berjozovskij zavod. 

  3. Těžba zlata v lokalitě stále pokračuje; dnes je hlavním těžebním podnikem důl S. M. Kirova se šachtami Južnaja a Severnaja a s úpravárenským závodem.