BOKSITOGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 157

BOKSITOGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 157 (rus. Boksitogorskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 157 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 157).

Je uveden v dochovaných dokumentech z 1. 11. 1944. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti v Tichvinském okresu 245 km východně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) v osadě (dnes město) Boksitogorsk; přímo v osadě bylo rozmístěno 5. táborové oddělení a jedno z dalších oddělení se nalézalo zřejmě v třicet kilometrů vzdáleném Tichvinu 1. V táboře byli němečtí zajatci a internovaní Ukrajinci a Poláci; část kontingentu tvořili Finové zajatí během finsko-sovětské války v zimě 1939-1940. Zajatci a internovaní pracovali převážně v místních bauxitových dolech. V osadě byla také zvláštní nemocnice č. 3808 (rus. specialnyj gospital № 3808 nebo zkr. specgospital № 3808) pro válečné zajatce. Tábor je uveden rovněž ve výkazech k 17. 3. 1947.


  1. Viz Tichvinlag.