BLAGOVEŠČENSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 20

BLAGOVEŠČENSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 20 (rus. Blagoveščenskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 20 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 20).

Byl zřízen v roce 1946 na Dálném východě na jihozápadě Chabarovského kraje (dnes území Amurské oblasti) na hranicích s Čínou a správa sídlila v Blagoveščensku. Zajatci a internovaní pracovali v místním přístavu na Amuru a v okolních uhelných dolech; obdobně jako zajatci RAJČICHINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 19 (viz) nalézajícího se jen 150 km jihovýchodně 1. Byl zrušen v roce 1948. V jeho prostorách je dnes sklad dělostřelecké munice ruské armády.


  1. Dalším blízkým táborem byl patrně Východní tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 18 (viz) nalézající se naopak 90 km severovýchodně.