BIRLAG

BIRLAG (zkr. z rus. Birskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Birský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Birobidžanlag.

Zřízen: 13. 4. 1939 v rámci reorganizace DALLAGU (viz).

Zrušen: 16. 1. 1942.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.); od 15. 8. 1940 Správě lesního průmyslu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije lesnoj promyšlennosti Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULP GULAG NKVD SSSR) a od 15. 8. 1940 Správě táborů lesního průmyslu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULLP GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři na území Chabarovského kraje a v Židovské autonomní oblasti.

Správa sídlila: severozápadně od Birobidžanu v železniční stanici 40 km Bira na řece Velká Bira (levý přítok Amuru).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 12866; 1. 7. 1940 11261; 1. 1. 1941 12007; 1. 7. 1941 10266; 1. 1. 1942 9408.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva.