BĚLREČLAG

BĚLREČLAG (zkr. z rus. Bělorečenskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bělorečenský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Kirovskstroj.

Zřízen: 3. 8. 1951.

Zrušen: 20. 7. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: v obci (dnes město) Apatity nedaleko Kirovska 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 10. 1951 2490; 12. 1951 4761; 1. 1. 1952 4847; 1. 3. 1952 4608 2; 1. 1. 1953 6127; 15. 7. 1953 4647 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kirovského chemického závodu a města Kirovsku; stavba silnic; práce v pískovně a v kamenolomu; zemědělské práce; práce na překladišti.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ pojmenování táboru. Šlo však zřejmě o rozmístění prvního tábora u osady Bělorečenskij v sousedství Apatit (po vzniku města Apatity se Bělorečenskij stal jeho součástí). 

    Bělrečlag měl táborová oddělení v 135 km severním směrem vzdálené osadě Kildinstroj (pamětníky někdy zkom. pouze na Kil) nedaleko Murmanska a naopak v 150 km jižně již v Karelské autonomní sovětské socialistické republicr (v letech 1940─1956 Karelo-Finská sovětská socialistická republika a dnes Respublika Karelija v rámci Ruské federace; fin. Karjala nebo Pohjois-Karjalan Lääninhallitus) ležící osadě Čupa na břehu stejnojmenné zátoky Bílého moře.

    V roce 1951 byly Apatity rovněž dočasně sídlem správy Stavby 509 s nápravněpracovním táborem (viz).

    Ještě v roce 2003 bylo v Apatitech sídlo Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  2. 59 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy. 

  3. Včetně vězňů převedených ze zrušeného Nápravněpracovního tábora kombinátu Apatit (viz).