BĚREZNICKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT

BĚREZNICKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (rus. Běreznikovskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta) 1.

Nacházel se na středním Uralu v centru Molotovské (původně od roku 1940 a od roku 1957 Permská) oblasti 270 km severně od Molotova (původně od roku 1940 a od roku 1957 Perm) 2 v lokalitě železniční stanice Běrezniki u stejnojmenného přístavního města na Kamě (dnes Kamská vodní nádrž). V rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 1. 3. 1943 mu bylo uloženo připravit se k přijetí 11000 německých vojáků zajatých během bojových operací Voroněžského frontu a Jihozápadního frontu Rudé armády 3; 2500 mělo být umístěno v 1. táborovém oddělení u železniční stanice Borovskaja 4, 2500 v 2. táborovém oddělení u železniční stanice Solikamsk, 2500 v 3. táborovém oddělení u železniční stanice Baskaja a 3000 ve 4. táborovém oddělení u železniční stanice Vsevolodo-Vilma. Vzápětí byl zřejmě nahrazen BĚREZNICKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 241 (viz).


  1. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2. 

  2. Viz Běreznický tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 241 pozn. 1. 

  3. V dokumentu je název tábora zkomolen na Běrezňakovský (rus. Běrezňakovskij). 

  4. Dnes součást města Solikamsku.