BEKETOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 108

BEKETOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 108 (rus. Beketovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 108 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 108).

Byl zřízen v lednu 1943 na jihu Ruska ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti nedaleko Stalingradu (dnes Volgograd) v lokalitě železniční stanice Beketovka (dnes součást Volgogradu). Šlo o ústřední tábor pro německé a rumunské vojáky zajaté 57. a 64. armádou Donského frontu v průběhu bojů u Stalingradu. K 4. únoru 1943 bylo ve čtyřech táborových střediscích a několika dalších okolních vesnicích soustředěno 76000 zajatců; proto muselo být vybudováno pět rozřaďovacích táborů a část kontingentu převzít 1. Zpočátku byla v táboře mimořádně vysoká úmrtnost: jen od 1. února do 15. dubna 1943 zemřelo 24346 zajatců. Později byla v Beketovce zřízena také zvláštní nemocnice č. 3840 (rus. specialnyj gospital № 3840 nebo zkr. specgospital № 3840). Zajatci pracovali na obnově válkou zničeného Stalingradu a v řadě stalingradských závodů 2. V červenci 1946 byla správa tábora sloučena se správou TRAKTOROVÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 163 (viz). Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1949. Počátkem následujícího roku po ukončení repatriace většiny válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí jejich původu byl zřejmě přeměněn na TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (viz).


  1. Například viz Dubovský rozřaďovací tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce nebo Frolovský rozřaďovací tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce. 

  2. Podle ruských historiků zajatci a internovaní z Beketovského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 108 rekonstruovali válkou zničené tři stalingradské závody, vybudovali tři kotelny, opravili 300 bytů, postavili nové domy se 782 byty, vybudovali několik závodních klubů, okresní stadion pro 500 diváků, dvanáct výrobních provozů, panelárnu, šest škol pro 2900 žáků, dvanáct kilometrů silnic, dvě nemocnice s poliklinikami, jídelny pro 300 strávníků, tři kilometry železniční tratě, rekonstruovali hotel Inturist a mnoho zajatců a internovaných pracovalo na výstavbě Volžsko-donského spojovacího průplavu.