BĚREZŇAKLAG

BĚREZŇAKLAG (zkr. z rus. Běrezňakovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Běrezňakovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Běrezlag; Běreznikovskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 17. 2. 1942 vyčleněním a sloučením čtyř táborových oddělení KULOJLAGU (viz).

Zrušen: 28. 9. 1942.

Byl podřízen: Správě táborů lesního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULLP NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v Archangelské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku v osadě Běrezňaki a od 22. 6. 1942 v obci Semjonovskoje (dnes přístavní město Běrezniki) na levém břehu Severní Dviny.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1942 18422; 1. 4. 1942 17366 1; 1. 7. 1942 8708; 1. 1. 1943 1265 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva pro Zvláštní závod č. 1 Glavspecceljulozy.


  1. Z toho 1565 žen. 

    9213 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy.

  2. Rozkaz Lidového komisariátu vnitra SSSR o likvidaci tábora ukládal převést většinu vězňů do Usťvymlagu (viz) „s výjimkou 1000 osob plnohodnotného kontingentu především tesařů a železničních dělníků,“ kteří měly být „předáni do Unžlagu“ (viz); zřejmě proto tábor existoval ještě počátkem roku 1943.