BENDERSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 104

BENDERSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 104 (rus. Benderskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 104 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 104).

Byl zřízen koncem roku 1944 na jihovýchodě Moldavské sovětské socialistické republiky (dnes Moldavská republika v rámci Ruské federace; mold. Republica Moldova nebo Republica Moldoveneasca) na hranicích s Ukrajinou v městě Bendery (mold. Tighina) 1 v objektech určených během obsazení tohoto území německou armádou původně pro zajaté rudoarmejce. Tentokrát byli však v táboře soustředěni především rumunští a maďarští vojáci zajatí vojsky 2. ukrajinského frontu Rudé armády a několik tisíc Maďarů ze severní Transylvánie, odvlečených v prosinci 1944 a v lednu 1945 sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 2 do Sovětského svazu. V táboře byla mimořádně velká úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 216 zajatců a internovaných a během následujících prvních dvaceti dnů února dalších 361. Tábor byl zmíněn rovněž v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945; potom byl patrně zrušen.


  1. Od roku 1990 na území separatistické proruské Podněsterské moldavské republiky (rus. Pridněstrovskaja moldavskaja respublika a mold. Republica Moldoveneasca Nistrana) nikým kromě Ruské federace mezinárodně neuznané. 

  2. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.