BĚLOMORSKLAG

BĚLOMORSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Bělomorskij lager neboli čes. Bělomorský tábor).

Je zmiňován některými pamětníky. Údajně šlo o skupinu táborů v Karélii (dnes Respublika Karelija v rámci Ruské federace; fin. Karjala nebo Pohjois-Karjalan Lääninhallitus) se správou v přístavu Bělomorsk u Bílého moře. Část vězňů pracovala nejprve na dostavbě a potom zabezpečovala provoz a údržbu Bělomořsko-baltského průplavu a část pracovala na těžbě dřeva a v rybolovném průmyslu. Nejspíš šlo o některé táborové středisko BĚLBALTLAGU (viz) 1.


  1. Zřejmě někdy v období po vzniku přístavu Bělomorsk v roce 1938 až do útoku Německa na SSSR v roce 1941 a likvidace Bělbaltlagu ; v záznamech o pracovním nasazení vězňů Bělbaltlagu jsou uvedeny skutečně stejné práce. 

    Podle některých pamětníků bylo v lokalitě Bělomorska po druhé světové válce také táborové oddělení Segežského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 212 (viz).