6. (SUSUMANSKÉ) SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO SEVVOSTLAGU

[Šesté] 6. (SUSUMANSKÉ) SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO SEVVOSTLAGU (rus. 6-j [Susumanskij] Otdělnyj lagernyj punkt Sevvostlaga nebo zkr. 6-j [Susumanskij] OLP Sevvostlaga).

Další pamětníky používaný název: Susuman.

Bylo zřízeno zřejmě ve druhé polovině třicátých let v hornické osadě (dnes město) Susuman na jednom z pramenů Kolymy na řece Berelech v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti jako součást SEVVOSTLAGU (viz) 1. Vězni pracovali v zlatých dolech Západní báňské správy Dalstroje (rus. Zapadnoje gorno-rudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. ZGRU Dalstroj) 2. Po druhé světové válce byly tábory ve zdejší lokalitě soustředěny do ZAPLAGU (viz); podle pamětníků tábor byl rozmístěn na pravém břehu řeky a správa nové centrály se usídlila na protějším levém břehu 3. Viz rovněž BERELECH, BOLŠEVIK, BUJDYČANSKIJ, ČAJ-URJA, ČELBAŇA , ČKALOVOVO MALEZIŠTĚ, DOROŽNAJA, FROLYČ, FRUNZEHO NALEZIŠTĚ, INVALIDNAJA, KOMSOMOLEC, KONTRANĎA, LOŠKANACH, MALĎAK, NADĚŽDA, NĚKSIKAN, OKŤABRSKIJ, SKRYTYJ, STACHANOVEC, SUROVAJA, SUSMAČAN, SVĚTLYJ , TOPKYN, TUKAJINKA a UDARNIK.


 1. Nejprve vznikl sovchoz nazvaný podle nedaleké řeky Susuman; pracovali v něm vězni Sevvostlagu (viz) ze sovchozu v Elgenu (viz). Hornická osada byla vybudována až se zahájením těžby. 

  Susuman leží na 625 km Kolymské silnice.

  Susuman znamená evencky vítr; odtud časté označení této lokality jako „údolí větrů“. Převážnou část současného obyvatelstva však tvoří Rusové.

  O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.

 2. Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných v první polovině padesátých let historiky Jakovlevem a Burcevem, bylo ve zdejším táboře 7750 vězňů. 

  O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.

  Těžba zlata ve zdejší lokalitě stále pokračuje; dnes ji provádí společnost Susumanzoloto.

 3. Dnes v Susumanu stále sídlí Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) IZ-47/2.