4. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU

[Čtvrté] 4. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU (rus. 4-j otdělnyj lagernyj punkt KRASLAGa nebo zkr. 4-j OLP KRASLAGa).

Další oficiálně používané označení: Sosnovka.

Ženský tábor a ozdravné středisko (rus. ozdorovitělnyj punkt nebo zkr. OP) na východě Krasnojarského kraje na úpatí Východního Sajanu v Manském okresu v lokalitě železniční stanice Sosnovka 1. Šlo o součást REŠETSKÉ SKUPINY TÁBORŮ KRASLAGU (viz). Hlavní pracovní činností vězněných žen byla těžba dřeva a jeho svážení a nakládka; část žen vyráběla pražce. V lokalitě byly od konce třicátých let osady nucených přesídlenců z Polska a Estonska 2.


  1. Ozdravné profylaktické středisko (rus. ozdorovitělno-profilaktičeskij punkt nebo zkr. OPP; vězni tuto zkratku rozklíčovávali s černým humorem jako otděl podgotovki pokojnikov neboli čes. oddělení přípravy nebožtíků). 

  2. V seznamu koncentračních táborů v SSSR, zpracovaném ruskými historiky B. Jakovlevem a A. Burcevem a zveřejněném v Mnichově v roce 1955, je tábor lokalizován 120 km od železniční stanice Rešoty. 

    Podle Jakovlevem a Burcevem zaznamenaných výpovědí pamětníků bylo v táboře 1200 vězenkyň.