BĚLEŇKAJA

BĚLEŇKAJA.

Názvem této železniční stanice (dnes Běleňkoje) nedaleko obce Tyndinskoje (dnes město Tynda) ve východní Sibiři v dnešní Amurské oblasti bylo označováno táborové středisko BAMLAGU a později BURLAGU a NIŽAMURLAGU (všechny viz). Vězni budovali vedlejší trať Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) 1.


  1. Nazývanou Malý BAM; o BAMu viz Amguňlag pozn. 5.