24. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU

[Dvacáté čtvrté] 24. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU (rus. 24-j otdělnyj lagernyj punkt KRASLAGa nebo zkr. 24-j OLP KRASLAGa).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Tiličet.

Skupina táborů KRASLAGU (viz) na úpatí Východního Sajanu na severovýchodě Krasnojarského kraje u dnešní železniční stanice Tiličet 1. Vězni těžili a sváželi dřevo. V táboře TILIČET-2 byla cílová stanice jedné z pobočných větví táborové lesní železnice; po pozdějším přebudování úzkorozchodné trati na širokorozchodnou zůstala zdejší železniční stanice zachována 2.


  1. Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných v první polovině padesátých let ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem, šlo o součást Rešetské skupiny táborů Kraslagu (viz) a kontingent tvořilo 800 vězňů. 

    Nedaleko asi 22 km vzdálené bylo 11. samostatné táborové středisko Kraslagu (viz).

  2. Viz 10. samostatné táborové střediska Kraslagu pozn. 1.