2. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU

[Druhé] 2. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO KRASLAGU (rus. 2-j otdělnyj lagernyj punkt KRASLAGa nebo zkr. 2-j OLP KRASLAGa).

Další oficiálně používané označení: Revučij.

Skupina táborů u železniční stanice Revučij 1 na úpatí Východního Sajanu na východě Krasnojarského kraje v Nižněingašském okresu. Šlo o součást REŠETSKÉ SKUPINY TÁBORŮ KRASLAGU (viz). Část kontingentu tvořili Litevci, zatčení v týdnu od 13. do 19. června 1941 během první masové deportace „nespolehlivých“ obyvatel pobaltských zemí, anektovaných v roce 1939 Sovětským svazem 2. Od roku 1947 byl součástí střediska také detašovaný trestný tábor (volně čes. z rus. štrafnaja komandirovka), v němž byli umístěni japonští váleční zajatci, odsouzení sovětskými soudy pro údajné „válečné zločiny“ (rus. vojennyje prestuplenija) 3.


  1. Dnes obec. 

  2. Viz Kraslag pozn. 4. 

    Někteří litevští pamětníci ve svých vzpomínkách označují zdejší středisko pořadovým číslem 7. Jde však zřejmě o špatný přepis z nejasných rukopisných záznamů; podle dochovaných záznamů 7. samostatné táborové středisko Kraslagu (viz) se nalézalo přímo v původním sídle správy celého komplexu v Kansku.

    Na paměť Litevců, kteří v letech 1941-1956 ve zdejších táborech nebo vyhnaneckých osadách (rus. ssylnyj posjolok) zahynuli, byl koncem devadesátých let v obci Revučij zbudován pomník.

  3. Šlo především o důstojníky.