140. KILOMETR

[Stý čtyřicátý] 140. KILOMETR viz SVIRSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR pozn. 3.