BAŽENOVLAG

BAŽENOVLAG (zkr. z rus. Baženovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Baženovský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 25. 5. 1950.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů osinkového průmyslu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej asbestovoj promyšlennosti Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavasbest MVD SSSR či GULAP MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 do následného zrušení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti.

Správa sídlila: 57 km severovýchodně od Sverdlovsku (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v městě Asbest 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1950 3199 2; 1. 1. 1951 5046 3; 1. 1. 1952 7644; 1. 4. 1952 6802 4; 1. 1. 1953 5965; 15. 4. 1953 5320; 26. 4. 1953 3361 5.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba zařízení Ministerstva vnitra SSSR na zpracování osinku z Baženovských ložisek 6; stavba závodu na úpravu osinku; stavba továrny na výrobu osinkové lepenky 7; práce v osinkovém dole; ražení důlních chodeb; stavební údržba ve starých strojírnách v Asbestu a stavba nových strojíren; bytová výstavba v Asbestu; stavba silnic a železničních tratí; stavba betonárky a panelárny; stavba cihelny; stavba pivovaru v Asbestu; práce v cihelně a v panelárně; stavba Uralského závodu Ministerstva chemického průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo chimičeskoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MChP SSSR) na zpracování osinku 8.


  1. Ruští historici nevysvětlují název táboru; byl však zřejmě odvozen od rozmístění hlavního táborového oddělení nebo táborového střediska v centru Baženovských ložisek v železniční stanici Baženovo vzdálené 36 km od Asbestu. 

  2. Z toho 944 žen. 

  3. Rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00695 z 28. 11. 1950 bylo v prostorách 4. táborové zóny Baženovlagu dislokováno nově zřízené 4. táborové oddělení Tábora Správy pro záležitosti odsouzených válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 476 (viz) s kontingentem tří tisíců zajatců odsouzených sovětskými soudy za válečné zločiny; viz Asbest. 

  4. Z toho 666 žen. 

    315 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  5. Rozmístěných ve třech táborových střediscích (táborech). 

  6. Jedno z největších na světě a největší v SSSR ložisko osinku; těžba již od konce 19. století. Dnes součást akciové společnosti Uralasbest. 

  7. Patrně dnešní Uralasbokom v Asbestu. 

  8. Dnešní součást holdingu Finpromko akciová společnost Uralský závod na zpracování osinku (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Uralskij zavod asbotěchničeskich izdělij).