BAZYLJANY

BAZYLJANY.

Pouze tímto původním polským jménem obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) v okrese Zloczów, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Zoločiv v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) a patrně již zaniklé nebo přejmenované, označují polští historici tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce (rus. lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž do března 1941 bylo internováno kolem 300 polských vojáků a různých funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Po likvidaci tábora byli převezeni do tábora v obci WOLA LACKA (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.