ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 2

ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 2 (rus. Specialnyj lager Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 2 nebo zkr. speclager MVD SSSR № 2).

Byl zřízen 1. 5. 1949 reorganizací ze ZVLÁŠTNÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 1 (viz) s dislokací na území Německa okupovaném Rudou armádou v Zemi (provincii) Durynsko (něm. Thüringen) v bývalém nacistickém koncentračním táboře Buchenwald u Výmaru (něm. Weimar) a byl podřízen Oddělení zvláštních táborů Ministerstva vnitra SSSR na území Německa (rus. Otděl specialnych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR na těrritorii Germaniji nebo zkr. Otděl speclagerej MVD SSSR v Germaniji). Základní kontingent tvořilo 10167 internovaných občanů Německa a dalších zemí; mezi internovanými byla také řada občanů Československa ze severní Moravy a Slezska. Tábor byl zrušen zřejmě v únoru 1950.